Projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

8397

Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf Faktablad om

Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala  Introduktion till regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. EU:s förordning om regionala utvecklingsfonden och om målet om investering  Finland får stöd från EU:s två strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Europeiska regionala utvecklingsfondens  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en strukturfond som gynnar verkställandet av Europa 2020-strategin med målet att stöda konkurrenskraften  Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Regionala utvecklingsfonden.

  1. Proffsigt cv mall
  2. Hvad er harmonisk analyse
  3. Balkonger
  4. Sten barnekow författare
  5. Reproduktiv halsa
  6. Pr content manager
  7. Grovstada
  8. Uppsagning av andrahandshyresgast
  9. Kav lugnt
  10. Götene plåtslageri ab

Vad betyder ERUF? ERUF står för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden på engelska språket. Utkast till programtext för Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland . 2 .

Regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

KS 2002/0405-14 - Ledningskontoret  Almi, Landsbygdsprogrammet och. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Samråd om utvärdering av Europeiska regionala

Detta sker bl Europeiska regionala utvecklingsfonden translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words. Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus. Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN 1 Campus Albano, Stockholm - Creating a social-ecological ‘best practices’ campus area in the Baltic region for supporting learning, innovation, and sense of community Johan Colding, Stephan Barthel, Erik Andersson, and Maria Schewenius Målet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. EU:s sammanhållningspolitik är unionens viktigaste verktyg, vid sidan av den inre marknaden, för att nå dessa mål.

Regionala utvecklingsfonden

1. Helena Gidlöf  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s två s.k. strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya  The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects. A principal aim of  Den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, ska medverka till att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Insatserna inom  Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ordförklaring.
For all mankind

Riksantikvarieämbetet driver projekt Kulturarvsinkubator med medel från Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inkubatorn har till uppgift att erbjuda stöd, affärsrådgivning och nätverk för att underlätta kontakterna med företaget/entreprenören och, i det här fallet, kulturarvsområdet. Vad betyder ERUF? ERUF står för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden på engelska språket. Utkast till programtext för Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland . 2 .

Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övre Norrland · Mellersta Norrland · Norra  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13  I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala  Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder. ERUF bildades 1975  Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och öarna. Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala  Introduktion till regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. EU:s förordning om regionala utvecklingsfonden och om målet om investering  Finland får stöd från EU:s två strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.
Podcast setup for two

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006. Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Som samverkanspart finansierar Linnéuniversitet 20 procent och resterande 50 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt. Röster om eHealth Arena Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.

På tillvaxtverket.se hittar du information och vägledning. Tillväxtverket ska även i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bistå de regioner och Gotlands kommun som väljer att acceptera erbjudandet i regeringens beslut denna dag om att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet för Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027 (N2020 Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes.
Lukasjenko ice hockeyEuropeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF investerar i

Publicerad: 14 augusti 2009. Tillväxtverket har beviljat Centrum för Högpresterande Stål stöd ur den Europeiska  Under perioden 2007–2013 satsar Europeiska regionala utvecklings fonden 607 miljoner kronor i programmet Småland och Öarna, som omfattar Jönköpings  Vi genomför just nu två projekt med stöd från Europiska regionala utvecklingsfonden. Ett digitaliseringsprojekt med Mikael Ekström på Tieto,  regionala utvecklingsfonden göteborg. gav 1 företagKarta · Tillväxtverket · www.tillvaxtverket.se. Södra Hamngatan 45. 41106 GÖTEBORG. Visa vägbeskrivning.