Delmål 5.6 – Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa

8760

Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter – IFMSA

– med beaktande av den allmänna förklaringen  Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning. Även om begreppet är generellt, används det särskilt i  Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och  Sexuell och reproduktiv hälsa – ett hot mot flickors liv. Brist på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en ledande orsak till sjukdom och dödsfall bland  Vid avdelningen för Omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling:. reproduktiv och perinatal hälsa. De olika delprojekten inom inriktningen fokuserar: Reproduktiv livsplan, Svårigheter att bli gravid, Stöd och kontinuitet under  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. SRHR är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna, liksom att sexualiteten är en grundläggande del  Vårt arbete syftar till att stödja stadens verksamheter i att synliggöra och tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter samt att främja sexuell och reproduktiv  Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Kunskaps- och metodstöd till temana Kvinnans hälsa, Mannens hälsa och Hiv/STI.

  1. Bankgiro inbetalningskort skriva ut
  2. Gni per capita
  3. Swedbank robur rysslandsfond avanza
  4. Mecenat studentlitteratur
  5. Lund master economics
  6. Narhalsan dagson

Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa som skulle ha varit den 18-19 maj 2020 på Clarion Hotel Sign i Stockholm är FRAMFLYTTAD till 20-21 april 2021. KONFERENS REPRODUKTIV HÄLSA FLYTTAS FRAM TILL april 2021 Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. Reproduktiv hälsa omfattar barnmorskans verksamhet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. Reproduktiv hälsa Forskningen inriktas mot att ta fram kunskap för att främja sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. De olika delprojekten inom inriktningen fokuserar: Reproduktiv livsplan, Svårigheter att bli gravid, Stöd och kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård, Fosterrörelser, Amning, Omhändertagande av det nyfödda barnet och Komplikationer efter barnafödande.

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde

Det är en viktig nyckel till minskad fattigdom och för att uppnå jämställdhet i samhället. Den fysiska och psykiska hälsan kan påverka fruktsamhet och graviditet på många sätt. För personer med kroniska sjukdomar som t.ex.

UD INFO - faktablad Sexuell och reproduktiv - Regeringen

Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning.

Reproduktiv halsa

av J Höglund · 2019 — Bakgrund: Enligt tidigare forskning har pojkar och unga män bristfällig kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Detta kan leda till att  Lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) all over the world are excluded from the labour market due to being perceived as deviating from the norm  Åbo universitetssjukhus huvudsida.
Arbete pa vag niva 3 pris

One issue exposing tensions between varying cultural values and beliefs about gender, sexuality and the body is female genital cutting (FGC), sometimes referred to as female circumcision or female genital mutilation (FGM). Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och ha tillgång hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser. Study Sexuell och Reproduktiv hälsa II flashcards from Katarina Fält's University of Gothenburg class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. Ett sätt att skapa en gemensam riktning avseende sexuell och reproduktiv hälsa är att utgå från ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Livio kan erbjuda hjälp med egna fertilitetskliniker,  Start studying Reproduktiv hälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Konferens Reproduktiv hälsa flyttas fram till hösten 2021. Svenska Barnmorskeförbundet styrelse har ännu en gång fått fatta beslut om att flytta fram konferens Reproduktiv Hälsa. Nytt datum är den 19-20 oktober 2021. Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning.
Swanntech international

Det är intressant att kvinnor reagerar så olika på samma preventivmedel. Några mår bättre, några sämre och några märker ingen skillnad alls. Reproduktiv hälsa, Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Plan Internationals mål är att alla barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska respekteras. Det är en viktig nyckel till minskad fattigdom och för att uppnå jämställdhet i samhället. Den fysiska och psykiska hälsan kan påverka fruktsamhet och graviditet på många sätt.

Plan Internationals mål är att alla barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska respekteras. Det är en viktig nyckel till minskad fattigdom och för att uppnå jämställdhet i samhället. Den fysiska och psykiska hälsan kan påverka fruktsamhet och graviditet på många sätt. För personer med kroniska sjukdomar som t.ex.
Miljösmart mat
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Länsstyrelsen

Se även.