Historia 1a2 - Källkritik - Mimers brunn

8754

Källa: Alfta baptistförsamling Tidningsklipp 1958

Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen  Att prata om källkritik handlar om att kontrollera fakta. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är  De källkritiska principerna gäller i lika hög grad oavsett om det handlar om information från tryckta medier som från Internet. Men de källkritiska kriterierna måste  Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning utifrån dessa principer granska ett inlägg delat i sociala medier. Ungefärlig  Inlägg om källkritiska principer skrivna av Bina. Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!) av S Larsson · 2017 — diskutera lärares uppfattningar om undervisning i källkritik inom de källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det  Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom Bra är att alltid följa de grundläggande källkritiska principerna; att du tydligt anger  källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt- het, närhet, beroende och tendens.

  1. När ska man söka familjerådgivning
  2. Sjuksköterskeutbildning eksjö

Om vi vill ha svar på frågan “vem mördade Olof Palme?” är de tidigare nämnda källorna troligtvis mindre bra. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

Källkritik - Vimmerby Gymnasium

Är det en första- eller andrahandskälla och vad innebär det? Resonera om hur aspekter som tid och  Källkritik | Analys. Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet.

Källkritik offline och online - Mikoteket

Stockholm: Boken beskriver de källkritiska principerna och innehåller också konkreta  Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Källkritiska principer.

De källkritiska principerna

Ge några exempel på kvarlevor. : Något som finns kvar   Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism.
Volvo c40 recharge

Köp Källkritik av Torsten Thurén, Jack Werner på Bokus.com. Skriv ut de källkritiska frågorna, Koperingsunderlaget som finns i pdf:n Källkritiska detektiven, sidan 2 alt s. 33 ur handboken Expert på medier Syfte träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer. De hade tittat på dem och kommit fram till att de var urusla, men ändå valde de dem. Jag hade varit lärare länge och jobbat med frågor om källkritik, men det blev ett uppvaknande. Hur går det att få eleverna att använda sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem?

uppfyller de källkritiska principerna samt att berättartekniker som tillspetsning, förenkling och intensifiering var de som påverkade utformningen av artiklarna mest. Sökord: journalistik, sociala medier, nyhetsurval, källkritik, medielogik, berättartekniker, Aftonbladet, Expressen Eftersom källkritik handlar om människor måste man försöka förstå och tolka människors handlande och tolka innebörden i vad de säger. Hermeneutik innebär att man ska tolka och förstå. Man ska inte bara veta att man ska göra något utan även varför. Det för oss tillbaka till ädelosten: Minnesregeln för de källkritiska principerna är Ä=Äkthet, O=Oberoende, S=Samtidighet, T=Tendens. Alla känner egentligen igen dem, och det handlar om ett slags grundläggande sunt förnuft i vårt processande av information.
Mjolnir absorb

Påvisa de styrkor och svagheter Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Källkritisk övning Abort har under en längre tid varit ett hett och känsligt område. Nu ska ni arbeta med att utifrån de källkritiska principerna vi har gått igenom bedöma trovärdigheten och innehållet i följande länkar som handlar om Vad händer med de källkritiska principerna i ett digitalt samhälle? Vilka källkritiska moment har tillkommit och vad innebär de i praktiken?

Vem sköt honom? Sköt man honom med kulknappen? Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. läggs vid upphov och författarens trovärdighet när de källkritiska principerna tillämpas på internet. Sedan webben slog igenom i början av 1990-talet har principerna applicerats på, och i viss mån översatts för att bättre passa, källor på internet.
Obstruktiv lungsjukdom barn


Källkritik och källhänvisningar - Biblioteken i Norrbotten

Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och  Källkritikens principer.