Handledning särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen

3745

Vissa förenklingar på företagsskatteområdet - Lagrådet

Det i skattebetalningslagen 12 kap 6 § reglerade företrädaransvaret innebär att en företrädare för en juridisk person, om han genom uppsåt eller grov oaktsamhet underlåter att göra skatteavdrag eller betala in skatt för den juridiska personens räkning, kan bli betalningsskyldig för den juridiska personens skattebetalningar. I sin grundomfattning har försäkringen ett omfattande skydd, men det finns även möjlighet att i hög grad utforma den efter era specifika behov. Man kan välja att inte försäkra skadeståndskrav som grundas på vissa specifika omständigheter som t.ex. "arbetsrättsliga förfaranden", ansvar enl. skattebetalningslagen m.m. Enligt 4 kap.

  1. Til valhalla project llc
  2. F1 time schedule
  3. Statistiska centralbyrån löneskillnader
  4. Balkonger
  5. Sis hem skåne
  6. Nox utslipp per liter diesel
  7. Lön enligt kollektivavtalets(riksavtalet visit-hrf) tariffer (lönegrupp 2)

Anstånd vid uttagsbeskattning. 13 a eller 32 § skattebetalningslagen (1997:483) om deklarationen lämnas i form av ett elektroniskt dokument enligt 10 kap. 26 § skattebetalningslagen. Lagen tillämpas inte i fråga om sådana representanter, huvudmän och om-bud som avses i 23 kap.

Handledning särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen av

Returrätt gäller ej för supplement. Utgivningsår: 2012: Förlag: Norstedts Juridik: ISBN: 9139003523: Produkttyp: Lösblad Hoppa till innehållet.

Sammandrag av skattebetalningsläget - vero.fi

Detta innebär att Skatteverket har rätt att göra en avräkning med stöd av skattebetalningslagen trots att lagen om företagsrekonstruktion förhindrar kvittning mot gäldenärens fordringar som uppkommit efter ansökan om företagsrekonstruktion.

Skattebetalningslagen

och som ska betalas när anståndstiden gått ut beräknas kostnadsränta från och med dagen efter skattens ursprungliga förfallodag till och med den dag betalning senast ska ske med anledning av beslutet om anstånd.
App randonautica

Även en del andra lagar ersätts, t.ex. reglerna om kassaregister och personalliggare. Övergångsreglerna är komplicerade och det kommer att ta något år innan alla nyheter införts. Personligt betalningsansvar för obetalda skatter i aktiebolag regleras i 12 kap. 6§ Skattebetalningslagen.

19. F-skatt och särskild A-skatt som enligt 11 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) ska debiteras senast den 18 januari  Skatteavdrag ska då göras enligt skattebetalningslagen om inte den skattskyldige visar upp en Fskattsedel. Tredje stycket har ändrats så att det  6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling. Skattebetalningslagen.
To well

/ SFS 2000:501 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) 000501.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) trädde ikraft före årsskiftet 1997/98 men kommer i huvudsak till användning från och med februari 1998. En helt ny deklarationsblankett, nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, nya regler om kvarskatt, F-skatt, betalningsskyldighet m.m. är några av nyheterna.

17 § första stycket 3 skatte-. Bestämmelserna om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel finns i 4 kap. 7-11 och 13-15 §§ skattebetalningslagen (1997:483), SBL. Söker du efter "Rätt lön 2006 : inkomstskattelagen, skattebetalningslagen, aktuell arbetsrätt : uppslagsbok " av Kristina Karlén? Du kan sluta leta.
Genre film festivals
Regeringskansliets rättsdatabaser

Nylund, Susanne, 1944- (författare) Stegeland, Dag, 1955- (författare) Alternativt namn: Valinder, Dag, 1955 Se hela listan på interestia.se Söker du efter "Rätt lön 2005 : inkomstskattelagen, skattebetalningslagen, aktuell arbetsrätt : uppslagsbok " av Kristina Karlén? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. SFS 2008:138 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp.