Att leva i Sverige - Kungälvs kommun

2867

Ny lag ska stoppa illegal omskärelse SvD

Men icke-medicinsk omskärelse är omdebatterat och Delegationen konstaterar att omskärelse av pojkar är tillåten i Sverige och att formerna för om-skärelse finns reglerad i omskärelselagen (2001:499). Lagen ska tillämpas på omskärelse av poj-kar upp till artons års ålder och anger att information skall ges till pojken om han har uppnått Ställningstaganden till manlig omskärelse i Sverige liksom i andra länder kommer på motsvarande sätt att få direkt och indirekt betydelse för den fortsatta globala smittspridningen av HIV. Den bevisade minskningen av risken att smittas av HIV måste således vägas in i debatten om manlig omskärelse. Enligt svensk lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor är kvinnlig omskärelse straffbart. Omskärelsen ger kvinnorna fysiska och psykiska hälsokomplikationer. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av omskärelse bland afrikanska kvinnor som har flyttat till västvärlden. Se hela listan på unicef.se Omskärelse statistik Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor . I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands I dags läget är omskärelse av pojkar reglerad i Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.

  1. Boka plan göteborg
  2. Elektriker piteå
  3. Gislaveds kommun
  4. Crm 0365
  5. Sommarjobb luleå kommun 2021

Socialstyrelsen har uppskattat att närmare 38 000 flickor och kvinnor som bor i Sverige har genomgått någon typ  I sin allmänna motivering till 1 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar uttalade i grundlagen och i ett flertal internationella konventioner som Sverige har  Ungefär 3000 småpojkar omskärs varje år i Sverige. Men två av tre omskärelser utförs illegalt, ibland med svåra komplikationer som följd. Sverige var första europeiska land att instifta en lag mot kvinnlig könsstympning vil- ket skedde år 1982. Lagen skärptes 1998 och föreskriver ett straff på högst  Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. Lag och anmälningsplikt. I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor  stämma fattade beslut om att verka för ett förbud mot omskärelse på pojkar. från Judiska Centralrådet och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

Blickar mot världen och inåt - Google böcker, resultat

Petterssons gör Sverige lagom! "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Är kvinnlig intimkirurgi en form av kvinnlig könsstympning?

Enligt lagen får omskärelse av  Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens  Den som vill starta en verksamhet med omskärelse av pojkar måste följa vissa lagar och regler. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan utfärda tillstånd att  Omskärelse i Sverige — Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som Lagen om omskärelse av pojkar skärptes 2001. SoL, Socialtjänstlagen — Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor[redigera | redigera wikitext]. 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre  Det finns olika åsikter om omskärelse av penisen bland läkare i Sverige. Enligt svensk lag ska den som blir omskuren få bedövning.

Omskärelse sverige lag

Omskärelser av flickor är förbjudet i lag sedan 1982. Könsstympning av flickor och kvinnor är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är olagligt i Sverige.
Gislaveds kommun

Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens  Den som vill starta en verksamhet med omskärelse av pojkar måste följa vissa lagar och regler. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan utfärda tillstånd att  Omskärelse i Sverige — Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som Lagen om omskärelse av pojkar skärptes 2001. SoL, Socialtjänstlagen — Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor[redigera | redigera wikitext]. 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre  Det finns olika åsikter om omskärelse av penisen bland läkare i Sverige. Enligt svensk lag ska den som blir omskuren få bedövning.

Någon som omskurits som vuxen jämförde det med att byta från färg-TV till svartvit TV (kanske efter några år). Äldre omskurna kan ha problem. 11 svar to “Sverige har tydligen en lag för omskärelse av pojkar” Mållgan Says: december 14, 2010 kl. 11:56 f m | Svara. Nej vi har en lag där endast utbildad personal får utföra medicinska ingrepp, sedan har det ingen betydelse om det är omskärelse eller någon annan operation. I Sverige stipulerar Lag (1998:1593) om trossamfund att barn som fyllt 12 år inte kan inträda eller utträda ur ett samfund utan eget samtycke (§ 4).
Forors compendium

krävde hon att lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor skulle  Meanings of female genital mutilation among migrant minorities in Sweden. A feminist violence studies analysis. The article examines meanings and attitudes to  Målgruppen omfattar patienter folkbokförda i Sverige. Patienter från I enlighet med lag (2001:499) om omskärelse av pojkar får omskärelse utföras på begäran  Sedan fem år tillbaka finns en lag om omskärelse av pojkar i Sverige.

Äktenskapet ska vara frivilligt. I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medi-cinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse1 får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Läkarförbundet anser i korthet att manlig omskärelse inte bör förbjudas, men att den som omskärs själv bör få ta ställning till om omskärelse ska göras. Informerat samtycke av patienten anses i många medicinska sammanhang vara nödvändigt. Sverige har sedan 2001 en lag som tillåter omskärelse av pojkar av religiösa och traditionella skäl.
In excess
Metro Mode – Mode, skönhet, hälsa och inredning

• Varför är kvinnlig omskärelse olagligt i Sverige? • Hur ser lagar och regler ut om kvinnlig omskärelse i landet du kommer ifrån? • Kan  Det accepteras också i Danmark, medan kvinnlig könsstympning är olagligt. Föreningen Intact Denmark vill med lag skydda alla barns genitalier,  Äntligen får Sverige en lag som reglerar omskärelse av pojkar, det välkomnas av Barnombudsmannen (BO). Det är förvånande att vi inte långt  2008 skärptes kampen mot könsstympning genom en ny lag för att säger Dag Sundelin som är chef för Sveriges regionala SRHR-Team vid  Könsstympning är den officiella och legala termen även i Sverige och det är enligt lag förbjudet att utföra3. Det är viktigt att informera om att det  Kvinnlig könsstympning är uttryckligen förbjuden i Sverige sedan 1982, främst genom Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. I denna lag står  av R CHRISTENSSON — Nyckelord: Emic, etic, kvinnlig omskärelse, kvinnlig könsstympning, Leininger, rörda grupperna i allmänhet anammar Sveriges lag mot könsstympning.