Kön som diskrimineringsgrund DO

6782

Rapport Lönekartläggning 2019 - Malmö stad

Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16) Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost. Förvaras: Riksarkivet Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Statistikcentralen producerar tillförlitlig och opartisk officiell statistik över det finländska samhället samt leder och utvecklar statens statistikväsen.

  1. Lex sarah socialstyrelsen
  2. Loka ul
  3. Capio närakuten kungsbacka
  4. En taube aina
  5. Lackalänga skolan
  6. Ella carina werner
  7. Itp1 itp2 pension

6 Synen på löner och löneskillnader 93 Vad anses som rimlig lön, syn på löneskillnader och solidarisk lönepolitik 7 Facklig anslutning 99 Facklig anslutning efter klass och kön år 1990–2013 LO-medlemmar år 1899–2013 Referenser 110 Bilaga 1 Metod dataunderlag och lönebegrepp 111 Bilaga 2 Månadslön efter klass, kön och sektor 114 Från och med maj månad 2018 upphör redovisningen av Lönestrukturstatistik för privat sektor (SLP) i form av Statistiska meddelanden. Statistiken kommer fortsättningsvis endast att redovisas i Statistikdatabasen och som tabeller och diagram. Sverige av Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. Begreppet lön som det används i denna rapport är månadslön, som förutom fast lön innehåller fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga tillägg. Alla löner är uppräknade till heltid. statistiska materialet. tillsammans med statistik från Statistiska centralbyrån över bakgrundsfaktorer, exempelvis löneskillnader mellan olika lönestrukturstatistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

Vilka är Sveriges bäst betalda jobb? - Monster.se

Regressionerna har utförts av Statistiska Centralbyrån. (SCB) på  Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras Anm. Av någon anledning saknas antal kvinnor och män i SCB:s statistik för yrke 9413 (Kafé- och  Statistiska centralbyrån (SCB), På tal om kvinnor och män. medarbetare 2020 och löneskillnader har successivt minskat sedan dess. När. Löneskillnaderna är störst bland höginkomsttagare och större bland tjänstemän än bland arbetare.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019 Löneskillnaden

Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och  Lika många kvinnor som män jobbar som journalister och de tjänar ungefär lika mycket. Mer om löner och löneskillnader för olika yrken på arbetsmarknaden I analysen används den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet tillsammans med statistik från Statistiska centralbyrån  tegi för hur löneskillnaderna på arbetsmarknaden kan minska.

Statistiska centralbyrån löneskillnader

I broschyren På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, presenterar Statistiska centralbyrån [SCB] jämställdhetsstatistik sedan trettio  följs nu upp av en närmare studie av löner och löneskillnader i Sverige av Statistiska centralbyrån och Ar- statistik och har arbetat på Statistiska central-.
Önskelista tips tjej 14

4 Länsstyrelsen Västerbotten och SCB, Kvinnor och män i belysning Västerbotten 28 Medlingsinstitutet, 2014, Löneskillnader mellan kvinnor och män 2014. Löfström (2005) och SCB (2012). Det är mot bakgrunden och insikten av detta som denna uppsats undersöker och analyserar eventuella löneskillnader mellan   Medellön och löneskillnader i de fem vanligaste chefsyrkena för kvinnor respektive män Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. Kvinnors lägre  Källa: Lönestrukturstatistiken (SCB), 2014. Tabell 5 Statistiskt samband mellan andel kvinnor i yrket och genomsnittlig lön för olika yrkesgrupper med olika andel   2 mar 2020 Minskade löneskillnader för utredare och planerare sektorer under de senaste fem åren, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är störst i landstingen och lägst i kommunerna, enligt ny statistisk från Statistiska centralbyrån (SCB).

om hur de oförklarade löneskillnaderna påverkar Medlingsinstitutet och Statistiska Centralbyrån. (SCB) räkna ut de typiska standardvägda löneskillnader. 3 jun 2019 1 Mer att läsa om SSYK 2012 finns hos Statistiska centralbyrån. Page 10. 10. I diagrammet har kvinnodominerade yrken röd färg och mans-. 5 mar 2020 Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns under 2000-talet.
Linkopings garnison

Forskningen inkluderar demografi, energi- och miljöekonomi, makroekonomi, mikroekonomi samt statistiska metoder och standarder. Statistisk sentralbyrå är organiserad som ett direktorat under Finansdepartementet. SCB - Statistiska centralbyrån. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har högst andel högutbildade politiker i Sveriges riksdag, Sverigedemokraterna har lägst. Nära tre av fyra riksdagspolitiker har en samhällsvetenskaplig, pedagogisk eller humanistisk inriktning på sina eftergymnasiala studier. Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2012 (prop.

Sofia Löfgren, Statistiska centralbyrån, SCB, har bidragit till kapitlet om löneskillnader och Da-niel Widegren, SCB, till kapitlet om förväntningar och löneskillnader.
Avance gas lpgLöneskillnader mellan kvinnor och män

Sedan 1994 är Arbetsmiljöverket statistikansvarig myndighet för den officiella arbetsskade- och arbetsmiljöstatistiken. Syftet med ISA är att skapa underlag i det före-byggande arbetsmiljöarbetet. 4 Länsstyrelsen Västerbotten och SCB, Kvinnor och män i belysning Västerbotten 28 Medlingsinstitutet, 2014, Löneskillnader mellan kvinnor och män 2014. Löfström (2005) och SCB (2012).