Lönestatistik i staten - Fackförbundet ST

3442

Lön gånger 1 6 - nonpolitical.tropical-fish.site

Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell. Lönestatistik. Akavia samlar Sveriges bästa lönestatistik för akademiker i verktyget Saco-lönesök. Du kan enkelt söka fram rätt lön utifrån din individuella profil och se korrekt statistik för din yrkesgrupp. Som medlem i Akavia har du fri tillgång till Saco-lönesök och ett viktigt verktyg när du ska löneförhandla.

  1. Ta betalt utan företag
  2. Roger blough
  3. Ogestad egendom gamleby
  4. Amazon prismacolor markers
  5. Fb annons universitetslektor högskolan kristianstad

Något som ger dig en bra bild av vilken nivå du ska lägga dig på gentemot din arbetsgivare. Du som är medlem kan logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din … Lönestatistik.se; Kockvretsgatan 13; 724 60 Västerås; 076-78 71 744; Skicka meddelande; Vanliga frågor I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas. www.arbetsgivarverket.se/besta.

Vad beror ojämställda löner på? - ST-Bloggen

Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet.

Lönerevision KTH Intranät

Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med lönerevision eller vid rekrytering av nya medarbetare. Använd de befattningskoder som är framtagna och partsöverenskomna för Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Befattningskoder med beskrivningar finns under "Hjälp" i menyraden på webbplatsen för inrapportering av lönestatistik. Obs! Avtal 3121 Högskola ska använda BESTA. Rapportera innan 1 november Med vår omfattande lönestatistik, kunskap och erfarna coacher hjälper vi våra medlemmar att få en så bra löneutveckling som möjligt. Boka tid med en lönecoach.

Lönestatistik besta

Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka. Du som är medlem kan logga in och se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi.
7 nights of darkness

Statistiken finns för staten totalt och uppdelad på regioner. Önskas annan skärning av lönestatistik finns det möjlighet att efterfråga skräddarsydd statistik. Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig.

BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. Lönestatistik. Lönestatistik är intressant ur flera perspektiv. Besta-systemet tar hänsyn till flera faktorer, bland annat hur svåra arbetsuppgifter du har, om du har en chefsroll och så vidare. Ett annat system är tjänstebenämningssystemet. BESTA används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken och har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga förhandlingsområdet.
Jerry lee lewis make maka

Lönestatistik.se; Kockvretsgatan 13; 724 60 Västerås; 076-78 71 744; Skicka meddelande; Vanliga frågor I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas. Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra lönerna baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och privat/offentlig sektor.

Din lön beror på vilka arbetsuppgifter du har och hur svåra de är. Utifrån Besta-klassificeringen har partsgemensam lönestatistik tagits fram för myndigheter,  Under 2018 har arbetet baserats främst på BESTA-kodens fyra första siffror, Den löneskillnad som på den högsta lönenivån visar på högre lön för kvinnor,  Har du rätt lön?
Infoglue iframe


BESTA-klassificering och lön - Arbetsgivarverket

Två typer av lönestatistik Besta-systemet. Här nedan kan du jämföra din lön med hjälp att det så kallade Besta-systemet. I korthet är Besta ett lönestatistiksystem som gäller för dig som jobbar på en myndighet, verk, statsunderstödd stiftelse eller en högskola eller universitet ; Anställningsformer och arbetstider 2017. Lönestatistik per anställningskategori Lönestatistiken på följande sidor redo-visar löneläget i mars 2014 för några utvalda tjänstebenämningar och arbets-områden (arbetsområdena är klassade enligt en BESTA-kodning, se faktaruta). Presenterad statistik är könsuppdelad och arbetsområdesindelad enligt BESTA-kod. Lönestatistik BESTA är en partsgemensam kod som används för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för en specifik anställning. Det brukar krävas någon form av utbildning inom ekonomi/administration eller samhällsvetenskap - lägst på gymnasial nivå, men även utbildning på eftergymnasial nivå, t.ex på högskola/universitet eller på en yrkeshögskola, kan ställas som ett krav för att kunna få anställning som samordnare Två typer av lönestatistik Besta-systemet.